சும்மாவா சொன்னாங்க ULTIMATE ⭐️ னு.. அஜித் குடும்பத்துடன் போட்டோவை பகிர்ந்த தயாநிதி அழகிரி..!

சும்மாவா சொன்னாங்க ULTIMATE ⭐️ னு.. அஜித் குடும்பத்துடன் போட்டோவை பகிர்ந்த தயாநிதி அழகிரி..!

சும்மாவா சொன்னாங்க ULTIMATE ⭐️ னு.. அஜித் குடும்பத்துடன் போட்டோவை பகிர்ந்த தயாநிதி அழகிரி..!

நேற்றைய நாள் தயாநிதி அழகிரியம் அவரது மனைவி அனுஷாவும் அஜித்தின் குடுபத்தினரை சந்தித்து இரவு உணவு அருந்தினர்.

அந்த மறக்க முடியாத தருணத்தை இருவரும் போட்டோ எடுத்து இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

போட்டோ பகிர்ந்து மட்டும் அல்லது அவர் அதற்கு எழுதிய காப்சன் தான் highlight.

தயாநிதி அழகிரி:

சும்மாவா சொன்னாங்க ULTIMATE ⭐️ னு.. அஜித் குடும்பத்துடன் போட்டோவை பகிர்ந்த தயாநிதி அழகிரி..!

அனுஷா தயாநிதி:

சும்மாவா சொன்னாங்க ULTIMATE ⭐️ னு.. அஜித் குடும்பத்துடன் போட்டோவை பகிர்ந்த தயாநிதி அழகிரி..!

வைரல் போட்டோ:

சும்மாவா சொன்னாங்க ULTIMATE ⭐️ னு.. அஜித் குடும்பத்துடன் போட்டோவை பகிர்ந்த தயாநிதி அழகிரி..!

Related Posts

View all