ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

உலக புகழ் பெற்ற கேன்ஸ் சினிமா விழா 2022 இன்று ஆரம்பமானது. உலகம் இங்கும் சினிமா பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொள்கின்றனர். பலர் தங்கள் அடுத்த படத்தை, தற்போது நடித்து கொண்டிருக்கும் படங்களை அறிமுகம் செய்கின்றனர்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

அதுவும் தமிழ்நாட்டிலிருட்னது ரகுமான், கமல், பா.ரஞ்சித், மாதவன் ஆகியோரின் புகைப்படங்கள் தற்போது வைரல்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

ஆரம்பமானது கேன்ஸ் சினிமா விழா.. கோட் சூட்டில் கெத்தா ஸ்டைலா பா.ரஞ்சித்.. கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர்.ரகுமான் போட்டோஸ் வைரல்.

Related Posts

View all