'பெரியப்பா' அனுபவத்துக்கு நன்றி - ட்வீட் போட்ட இயக்குனர் ஷங்கர். செம்ம வைரல்..!

'பெரியப்பா' அனுபவத்துக்கு நன்றி - ட்வீட் போட்ட இயக்குனர் ஷங்கர். செம்ம வைரல்..!

‘பெரியப்பா’ அனுபவத்துக்கு நன்றி - ட்வீட் போட்ட இயக்குனர் ஷங்கர். செம்ம வைரல்..!

கேஜிஎப் படத்தை பார்த்துவிட்டு பல பிரபலங்கள் ட்வீட் போட்டனர். யார் என்ன ட்வீட் போட்டாலும் இவர் போட்டால் தான் அந்த படத்துக்கு ஒரு நிறைவு கிடைக்கும்.

'பெரியப்பா' அனுபவத்துக்கு நன்றி - ட்வீட் போட்ட இயக்குனர் ஷங்கர். செம்ம வைரல்..!

அவர் வேர் யாரும் இல்லை, இயக்குனர் ஷங்கர் தான்.

இது போன்ற படங்களுக்கு (budget wise) முதலில் எந்திரன் படம் மூலம் வித போட்டவர் இவர் தான்.

இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு ஷங்கர் கூறியது:

'பெரியப்பா' அனுபவத்துக்கு நன்றி - ட்வீட் போட்ட இயக்குனர் ஷங்கர். செம்ம வைரல்..!

'பெரியப்பா' அனுபவத்துக்கு நன்றி - ட்வீட் போட்ட இயக்குனர் ஷங்கர். செம்ம வைரல்..!

Related Posts

View all