போடு இனி எல்லா சனிக்கிழமைகளிலும் பள்ளிக்கு விடுமுறை - அமைச்சரின் அசத்தல் அறிவிப்பு!

போடு இனி எல்லா சனிக்கிழமைகளிலும் பள்ளிக்கு விடுமுறை - அமைச்சரின் அசத்தல் அறிவிப்பு!

போடு இனி எல்லா சனிக்கிழமைகளிலும் பள்ளிக்கு விடுமுறை - அமைச்சரின் அசத்தல் அறிவிப்பு!

2022-23 கல்வியாண்டில் அனைத்து சனிக்கிழமையும் பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும் என்ற அசத்தல் அறிவிப்பை இன்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வெளியிட்டுள்ளார்.

போடு இனி எல்லா சனிக்கிழமைகளிலும் பள்ளிக்கு விடுமுறை - அமைச்சரின் அசத்தல் அறிவிப்பு!

அவர் பேசியது:

மேலும் தேவைப்பட்டால், அதாவது பாடத்திட்டங்களை விரைவில் முடிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால் மட்டும் சனிக்கிழமையும் வகுப்புகள் நடத்தப்படும்.

போடு இனி எல்லா சனிக்கிழமைகளிலும் பள்ளிக்கு விடுமுறை - அமைச்சரின் அசத்தல் அறிவிப்பு!

கல்வி கட்டணம் வசூலிப்பதில், தனியார் பள்ளிகள் கறார் காட்டக்கூடாது. உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மதித்து நடக்க வேண்டும்.

மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் பேசினார்.

Related Posts

View all