நித்தியானந்தாக்கு என்ன ஆனது? பதறிப்போன பக்தர்கள். வெளிவந்த ஆதாரம்..!

நித்தியானந்தாக்கு என்ன ஆனது? பதறிப்போன பக்தர்கள். வெளிவந்த ஆதாரம்..!

நித்தியானந்தாக்கு என்ன ஆனது? பதறிப்போன பக்தர்கள். வெளிவந்த ஆதாரம்..!

நித்தியானந்தா சில நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் முன்னர் போல அவ்வளவு active ஆகா இல்லை. அதனால் அவருக்கு என்னமோ ஆகிவிட்டது என்று பக்தர்கள் ஆழ்ந்த வருத்தத்தில் இருந்தனர்.

நித்தியானந்தாக்கு என்ன ஆனது? பதறிப்போன பக்தர்கள். வெளிவந்த ஆதாரம்..!

தனெக்கென ஒரு நாடு கைலசா, பக்தர்கள் என கொடிய கொரோனா காலத்தில் கூட ஜாலியாக வாழ்ந்து வந்தவர் தற்போது மிகவும் சோர்ந்து காணப்படுகிறார்.

நித்தியானந்தாக்கு என்ன ஆனது? பதறிப்போன பக்தர்கள். வெளிவந்த ஆதாரம்..!

இதனால் இவருக்கு என்னமோ ஆகிவிட்டது என்று சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் தீயாய் பரவின. அதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைத்து அவரின் முகப்புத்தகத்தில் ஒரு போஸ்ட் போட்டுள்ளார்.

நித்தியானந்தாக்கு என்ன ஆனது? பதறிப்போன பக்தர்கள். வெளிவந்த ஆதாரம்..!

அவரே கைப்பட இதை எழுதியும் உள்ளார்.

Related Posts

View all