பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் ஏ.எல்.அழகப்பன் அவர்களின் மனைவியும் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய், **ஏ.எல்.**உதயா அவர்களின் தாயாருமான **ஏ.எல்.**வள்ளியம்மை அவர்கள் 17.07.2022 இன்று காலை இயற்கை எய்தினார்.

நாளை 10.30க்கு பெசன்ட்நகர் இடுகாட்டில் இறுதி சடங்கு நடைபெரும்.

இயக்குனர் AL விஜய்யின் தாயார் வள்ளியம்மை மறைவிற்கு திரையுலகினர் பலர் நேரில் அஞ்சலி.

பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

பாவம் இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் அம்மா இறந்துட்டாங்க. மனுஷன் உடைஞ்சுட்டாரு. ஹார்ட்பிரேக்கிங் போட்டோஸ்.

Related Posts

View all