பொது இடத்துலையா பண்ணுவாங்க! ஆடையை கழட்டி கையை அங்க வைத்து தான் ஆண் நண்பருடன் அமலா பால்!

Amala paul new baby shoot photo

Amala paul new baby shoot photo

Amala paul new baby shoot photo
அமலா பால் தனது கர்ப்பத்தை போட்டோசூட் மூலம் வெளிப்படுத்தினர். இது ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் மெகா பெரிய வைரலாக வருகிறது.

Amala paul new baby shoot photo

Related Posts

View all