'உன் பாதம் சேரும் வரை..' ஏ.ஆர்.ரகுமானும், அவரது மனைவியும் லேட்டஸ்ட் கவிதை, போட்டோஸ் வைரல்..!

'உன் பாதம் சேரும் வரை..' ஏ.ஆர்.ரகுமானும், அவரது மனைவியும் லேட்டஸ்ட் கவிதை, போட்டோஸ் வைரல்..!

இருள்
நீக்கும் அன்பின் பேர் ஒளியே
நிழலாகும் கருணை கடலே
உன் பாதம் சேரும் வரை
வாழ்க்கை என்பதொரு
கனவு தானே🤲🏼🌺

என்ற கவிதையுடன் இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான் புகைப்படங்களை பதிவிட்ருக்காரு. அஜ்மீர் தர்க்காவில் மனைவியுடன். அந்த போட்டோஸ் வைரல்.

'உன் பாதம் சேரும் வரை..' ஏ.ஆர்.ரகுமானும், அவரது மனைவியும் லேட்டஸ்ட் கவிதை, போட்டோஸ் வைரல்..!

'உன் பாதம் சேரும் வரை..' ஏ.ஆர்.ரகுமானும், அவரது மனைவியும் லேட்டஸ்ட் கவிதை, போட்டோஸ் வைரல்..!

'உன் பாதம் சேரும் வரை..' ஏ.ஆர்.ரகுமானும், அவரது மனைவியும் லேட்டஸ்ட் கவிதை, போட்டோஸ் வைரல்..!

'உன் பாதம் சேரும் வரை..' ஏ.ஆர்.ரகுமானும், அவரது மனைவியும் லேட்டஸ்ட் கவிதை, போட்டோஸ் வைரல்..!

Related Posts

View all