இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

நடிகர் கார்த்தி - ரஞ்சினி இருவரும் ஜூலை 3ம் தேதி 2011ம் ஆண்டு திருமணம் செய்தனர். இன்றுடன் 11 ஆண்டுகள் கணவன் மனைவியாக.

இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள். முதல் பெண் பெயர் உமையாள், இரண்டாவது பையன் பெயர் கந்தன்.

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இந்த நல்ல நாளை முன்னிட்டு இவர்கள் இந்த 11 வருடங்களின் அழகிய தருணங்கள்.

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

இன்று கார்த்தி - ரஞ்சினி தம்பதியின் 11ம் ஆண்டு திருமண நாள்.. வைரலாகும் போட்டோஸ்..!

Related Posts

View all