குஷ்பு வயசு ஆக ஆக நாளுக்கு நாள் ஹாட் ஆயிட்டே போறாங்க. லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ் வைரல்.

குஷ்பு வயசு ஆக ஆக நாளுக்கு நாள் ஹாட் ஆயிட்டே போறாங்க. லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ் வைரல்.

குஷ்பூவோட அரசியல் கருத்துக்களை விட அவர் புகைப்படம் பதிவிடும் போது வரும் விமர்சனங்கள் அதிகம்.

அதற்கெல்லாம் கலங்குபவரா குஷ்பூ? நியாயமாக டயட் இருந்து உடல் எடையை குறைத்திருக்கிறார். மக்களும் அதை ஆதரிக்கவில்லை என்றால் பரவாயில்லை, கடுமையான சொற்களால் காயப்படுத்தலாம் இருக்கலாம்.

உடல் இடையை குறைக்கவேண்டும் என்று நினைக்கும் பெண்களுக்கு இவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு/Inspiration.

குஷ்பு வயசு ஆக ஆக நாளுக்கு நாள் ஹாட் ஆயிட்டே போறாங்க. லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ் வைரல்.

குஷ்பு வயசு ஆக ஆக நாளுக்கு நாள் ஹாட் ஆயிட்டே போறாங்க. லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ் வைரல்.

Today’s Picture:

குஷ்பு வயசு ஆக ஆக நாளுக்கு நாள் ஹாட் ஆயிட்டே போறாங்க. லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ் வைரல்.

Related Posts

View all