இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா திருமணம் இன்று கோலாகலமாக நடந்து வருகிறது. சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினி, பாலிவுட் பாட்ஷா ஷாருக் கான் மற்றும் நிறைய திரை பிரபலங்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

கல்யாண போட்டோஸ்:

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

கல்யாணத்திற்கு வந்த பிரபலங்கள்:

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

Photo Courtesy: Chennai Times

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

இன்று காலை 10 மணியளவில் தாலி கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்.. வருகை தந்த பிரபலங்கள். Wedding Album வைரல்..!

Related Posts

View all