100 வருசம் நல்லா இருங்க.. அந்த மனசு இருக்கே.. விஜய் விருந்தகத்தில் அஜித் பெயரில் இலவச விருந்து. போட்டோஸ் வைரல்.

100 வருசம் நல்லா இருங்க.. அந்த மனசு இருக்கே.. விஜய் விருந்தகத்தில் அஜித் பெயரில் இலவச விருந்து. போட்டோஸ் வைரல்.

தளபதி விஜய் ரசிகர்களால் கோவையில் 197வது நாளாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச உணவு பரிமாறி வருகின்றனர். அங்கு வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்கு இது பெரிதும் உதவுகிறது.

நேற்றைய முன்தினம் அஜித் 30 வருடங்களை சினிமாவில் நிறைவு செய்வதை முன்னிட்டு அஜித் ரசிகர்கள் அன்று வாங்க பங்கிற்கு contribute செய்தனர். அந்த போட்டோஸ் தான் தற்போது இணையத்தில் வைரல்.

100 வருசம் நல்லா இருங்க.. அந்த மனசு இருக்கே.. விஜய் விருந்தகத்தில் அஜித் பெயரில் இலவச விருந்து. போட்டோஸ் வைரல்.

100 வருசம் நல்லா இருங்க.. அந்த மனசு இருக்கே.. விஜய் விருந்தகத்தில் அஜித் பெயரில் இலவச விருந்து. போட்டோஸ் வைரல்.

100 வருசம் நல்லா இருங்க.. அந்த மனசு இருக்கே.. விஜய் விருந்தகத்தில் அஜித் பெயரில் இலவச விருந்து. போட்டோஸ் வைரல்.

100 வருசம் நல்லா இருங்க.. அந்த மனசு இருக்கே.. விஜய் விருந்தகத்தில் அஜித் பெயரில் இலவச விருந்து. போட்டோஸ் வைரல்.

100 வருசம் நல்லா இருங்க.. அந்த மனசு இருக்கே.. விஜய் விருந்தகத்தில் அஜித் பெயரில் இலவச விருந்து. போட்டோஸ் வைரல்.

Related Posts

View all