சென்னை உயர் நீதிமன்ற வரலாற்றில் முதன் முறையாக நீதிபதிக்கு உதவியாளராக பெண் தபேதார் நியமனம்.!

Chennai higcourt breaking

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக பெண் தபேதார் நியமனம்!

நீதிபதி மஞ்சுளாவிற்கு உதவியாக திலானி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Chennai higcourt breaking

Related Posts

View all