இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் மின்கட்டணம் குறைவு. மின் கட்டண உயர்வு எதிர்ப்புக்கு திமுக பதில்.

இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் மின்கட்டணம் குறைவு. மின் கட்டண உயர்வு எதிர்ப்புக்கு திமுக பதில்.

தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணம் உயர்கிறது. 200 யூனிட் வரை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ரூ.27.50ம், 301-400 யூனிட் வரை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ரூ147.50 கட்டணம் உயர்கிறது.

என்று அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி அறிவித்ததிலிருந்து மக்களிடத்தில் கடும் எதிர்ப்பு நிலவுகிறது.

ஆனால் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் மின்கட்டணம் கம்மி என்று திமுகவினர் கூறுகின்றனர்.

இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் மின்கட்டணம் குறைவு. மின் கட்டண உயர்வு எதிர்ப்புக்கு திமுக பதில்.

இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் மின்கட்டணம் குறைவு. மின் கட்டண உயர்வு எதிர்ப்புக்கு திமுக பதில்.

இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் மின்கட்டணம் குறைவு. மின் கட்டண உயர்வு எதிர்ப்புக்கு திமுக பதில்.

இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் மின்கட்டணம் குறைவு. மின் கட்டண உயர்வு எதிர்ப்புக்கு திமுக பதில்.

Related Posts

View all