ஒரு தலைவன் என்பவன் தலைவர்களை உருவாக்குபவனே. அதுவே ஒரு தலைவனின் சிறந்த பண்பு. அதையே இந்த புத்தகம் சொல்கிறது. முழு விவரம்.

Leaders eat last book review

உலகெங்கிலும் உள்ள நிறுவனங்களுடனான தனது பணியில், சில அணிகள் ஒருவருக்ககொருவர் மிகவும் ஆழமான நம்பிக்கை வை த்திருப்பதை சை மன் சினெ க் கவனித்தார், அவர்கள் தங்கள் உயிரை விட தங்கள் அணியினரை மெலாக வைக்கிறார்கள். மற்ற அணிகள், எந்த ஊக்கத்த தொகை வழங்கப்பட்டாலும், உட்கட்சி சண்டை , பிளவு மற்றும் தோல்விக்கு ஆளாக நேரிடும். ஏன்? சிறந்த லீடர்கள் தங்கள் சொந்த வசதியை - தங்கள் சொந்த உயிர்களை கூட - தங்கள் அணியில் இருப்பவர்களின் நன்மைக்காக தியாகம் செய்கிறார்கள்.

பல பணியிடங்கள் சிடுமூஞ்சித்தனம், பதற்றம் மற்றும் சுயநலத்தால் இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால் சிறந்த அணிகள் நம்பிக்கை யை யும் ஒத்துழைப்பையும் மையமாக கொண்டு வளர்க்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர்களின் லீடர்கள் சினெக் “பாதுகாப்பு வட்டம்” என்று அழை ப்பதை உருவாக்குகிறார்கள், இது அணிக்குள் இருக்கும் பாதுகாப்பை வெளியே உள்ள சவால்களிலிருந்து பிரிக்கிறது. சினெக் தான் கவனித்ததை இராணுவம் முதல் பெ ரிய வணிக நிறுவனங்கள் வரை , அரசாங்கம் முதல் முதலீட்டு வங்கிகள் வரை யிலான கண்கவர் உண்மை க் கதை களுடன் விளக்குகிறார்.

இந்த புத்தகத்தில் எனக்கு பிடித்த கேள்விகளில் ஒன்று, உங்கள் லீடர் உங்களுடன் ஒரு ஃபக்ஸ்ஹோலில் இருக்க விரும்புவாரா? மற்றும் நீங்கள் உங்கள் லீடருடன் ஃபாக்ஸ்ஹோலில் இருக்க விரும்புகிறீர்களா? இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் “ஆம்” என்று இல்லை என்றால் - உங்கள் அணியில் பாதுகாப்பு வட்டம் இல்லை . சிறந்த லீடர்க்ஷிப் மாடல்கள் அனைத்தின்மையத்திலும் இருப்பது தங்கள் அணியினர் மீது லீடர்கள் காட்டும் அக்கரையே! “நாம், ஒன்றாக, மற்றும் நாங்கள்” என்பது வெற்றிகரமான நிறுவனங்கள் முழுவதும் எதிரொலிக்கும் வார்த்தைகள். சினெக், மனிதர்களின் இயற்கையாகவே ஒத்துழைக்கும் மனப்பான்மை மற்றும் சில நிறுவனக்கலாச்சாரங்கள் அந்த மனப்பான்மையை எவ்வாறு தூண்டலாம் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்.

நீங்கள் அல்லது வேறு யாரேனும் உங்களை லீடர் என்று அழைத்தால் அல்லது பணியிடத்தில், விளையாட்டுக் குழுவில், உங்கள் குடும்பத்தில், வீட்டில் என்று எந்தத் திறனிலும் நீங்கள் முன்னிலையில் இருந்தால் இந்தப் புத்தகத்தைப் படியுங்கள்! கடைசியாக சாப்பிட, ஒதுங்கி வழிவிட, மற்றவர்களின் குரல்களைக் கேட்கச் செய்ய சிறந்த முடிவெடுக்கும் லீடர்களே இனிவருங்காலங்கலில் தேவை.

Book Link: https://amzn.eu/d/eVOjv19

Related Posts

View all