அண்ணன் ஆ.ராசாவை குறிவைத்து, தாக்குதல் தொடுத்தால் அமைதியாக வேடிக்கைப் பார்த்துக்கொண்டு இருக்க மாட்டோம்.

Seeman a rasa speech update

மனுதர்மத்தைச் சாடியதற்காக, அண்ணன் ஆ.ராசா அவர்களைக் குறிவைத்து, மதவாதிகள் இனியும் தாக்குதல் தொடுத்தால் அமைதியாக வேடிக்கைப் பார்த்துக்கொண்டு இருக்க மாட்டோம்!

தீண்டாமை வலியை சுமந்த ஒருவரின் குரல்தான் ஆ.ராசாவின் குரல்.

Related Posts

View all