மிக நீண்ட கால request. 'எடிட்' பட்டனை விரைவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது ட்விட்டர். முழு விவரம்.

Twitter edit option

ட்விட்டர் வாசிகள் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விரிவான சோதனையில் ‘எடிட்’ வசதி - ட்விட்டர் தகவல். மிக நீண்ட காலமாக பயனர்கள் கேட்டு வந்ததால் இந்த முடிவு.

TWITTER IS FINALLY GETTING AN EDIT OPTION!!! WE CAN FINALLY EDIT TWEETS!

Twitter edit option

About 15 years, nine months and 22 days since people started asking, some Twitter users on Thursday will finally start being able to edit a tweet after they have posted it.

The edit button will be granted to Twitter employees first for internal testing, and then to users of its subscription service, Twitter Blue. The company eventually plans to give everyone the option to alter their tweets.

Related Posts

View all